قوانین و مقررات

قوانین و مقررات:

یکم جدی بحرفیم! البته بیشتر شرایط و یادآوری هست تا قوانین و مقررات!

مای ویو یک وبسایت آزاد است! ولی هرکسی باید حریم دیگران را رعایت کنه!

به این نکته دقت کنید: «به ازای هر شخص، یک دیدگاه خاص وجود داره!»

هر کسی نگاه خودش را داره و به دنبال متقاعد کردن دیگران نباشید!

مطالب وبسایت را تا انتها با حوصله بخوانید، زود قضاوت نکنید.

در این وبسایت هیچ کلی گویی وجود نداره!

با هیچ کس و هیچ چیز مشکلی نداریم و صرفا نظر خودمون را بیان می کنیم!

اگر سوال یا مساله ای بود راحت بیان کنید ولی دوستانه!

اگر نکته ای یا نقطه نظری بود همچنان دوستانه و آزادانه بیان کنید!

برای آشنایی بیشتر بهتره یک سری هم به سیاست حفظ حریم خصوصی بزنید!

پس شخصیت اجتماعی دوستانه داشته باشید و اگر با همه ی این اوصاف مشکلی دارید، مجبور نیستید اینجا باشید!

با ثبت نام در مای ویو و ورود به وبسایت، از مزایای امتیازات بهره مند شوید تا در مسابقه شرکت داده شوید!

از توجه شما متشکرم! 👋