دستاورد ها و مقام ها در وبسایت

دستاورد ها و مقام ها در وبسایت مای ویو به شرح زیر می باشد:

توضیحات دستاورد ها و مقام ها:

با فعالیت های مختلفی که تعیین شده است می توانید مراحل را یکی یکی پشت سر بگذارید!

هر مرحله یک جام و مقام به شما اعطا می کند. با جمع کردن این جام ها، سطح کاربری خود را بالا می برید! سطوح کاربری با استفاده از دستاورد های بدست آمده سنجیده می شوند.

همچنین می توانید لیست امتیازات را مشاهده کنید.

راهنما:

می توانید با استفاده از قسمت جستجو، در میان دستاورد ها جستجو کنید.

می توانید با استفاده از قسمت فیلتر، دستاورد های کامل شده و کامل نشده را، جداگانه، مشاهده کنید.

با استفاده از لیست کشویی نمایش جزئیات می توانید، گام های دستیابی به هر دستاورد را ببینید.

 

لیست دستاوردها و مقام ها در مای ویو:

[gamipress_achievements type=”all” columns=”2″ filter=”yes” filter_value=”all” search=”yes” search_value=”” load_more=”yes” limit=”10″ orderby=”menu_order” order=”ASC” current_user=”” user_id=”” include=”” exclude=”” title=”yes” link=”yes” thumbnail=”yes” points_awarded=”yes” excerpt=”no” times_earned=”yes” steps=”yes” toggle=”yes” unlock_button=”” earners=”” earners_limit=”0″ layout=”left”]

«همین حالا به برگه ی انواع سطح های کاربران مراجعه کنید و سطح کاربری خود را افزایش دهید!»

میپرسم!اگر سوالی دارید، راحت باشید، بپرسید!

۳+