نحوه دریافت امتیاز و امتیازات شما

مجموع امتیاز ها:

امتیاز های شما:

امتیاز هایی که شما توانسته اید در وبسایت مای ویو از ابتدای ثبت نام تا کنون بدست آورید، به این تعداد می باشد:

[gamipress_points type=”all” thumbnail=”yes” label=”yes” current_user=”yes” user_id=”” period=”” period_start=”” period_end=”” inline=”” columns=”1″ layout=”left”]

کل امتیازات کاربران:

مجموع امتیاز های کلی سایت مای ویو، که تمامی کاربران تا حالا بدست آورده اند، به تعداد زیر می باشد:

[gamipress_points type=”all” thumbnail=”yes” label=”yes” current_user=”no” user_id=”” period=”” period_start=”” period_end=”” inline=”” columns=”1″ layout=”left”]

نحوه امتیاز دهی:

جزئیات نحوه دریافت امتیاز در مای ویو به شرح زیر می باشد. همچنین نحوه ی کم شدن امتیاز ها هم وجود دارد! که می توانید از طریق لیست های کشویی زیر مشاهده کنید.

نکته: اگر روی گزینه ای خط کشیده شده است یعنی امتیاز آن تنها یک بار محاسبه می شود و شما امتیاز آن را بدست آورده اید.

[gamipress_points_types type=”all” columns=”1″ thumbnail=”yes” awards=”yes” deducts=”yes” toggle=”yes” layout=”left”]

جزئیات امتیاز های شما:

در این قسمت شما می توانید جزئیات تمام امتیاز های خود را با تعداد و توضیحات آن ها به همراه تاریخ دریافت آن مشاهده کنید:

نکته: در صورتی که ثبت نام کرده اید و ورود به سایت را انجام نداده باشید، لیست امتیاز های دیگر کاربران را خواهید دید.

[gamipress_earnings current_user=”yes” user_id=”” limit=”10″ pagination=”yes” order=”DESC” points=”yes” points_types=”all” awards=”yes” deducts=”yes” achievements=”yes” achievement_types=”all” steps=”yes” ranks=”yes” rank_types=”all” rank_requirements=”yes”]

«همین حالا به برگه ی دستاورد ها و مقام ها، و همچنین، انواع سطح های کاربران مراجعه کنید و مراحل مختلف وبسایت مای ویو را برای کسب جایزه طی کنید.»