بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

فیلم The Invention of Lying 2009 تفاله سینما ۸

فیلم The Invention of Lying 2009 تفاله سینما

فیلم The Invention of Lying 2009: حالا که خود فیلم The Invention of Lying 2009 میخواد رک و راست میگم! ایده: همون لحظه ای که صدای گوینده ی اول فیلم پخش شد! فهمیدم با...

4 دسته آدم با سلیقه و نقطه نظر های مختلف ۲

۴ دسته آدم با سلیقه و نقطه نظر های مختلف!

۴ دسته آدم با سلیقه و نقطه نظر های مختلف! آدم ها بر اساس سلیقه و نقطه نظر شون به چهار دسته ی مختلف تقسیم می شوند! زور الکی نزنید از این چهار دسته...

فیلم Now You See Me 2 2016 یک دنباله طولانی تر ۴

فیلم Now You See Me 2 2016 یک دنباله طولانی تر!

بررسی فیلم Now You See Me 2 2016: ماست مالی یک گند با گند بیشتر!: این پسره جسی آیزنبرگ Jesse Eisenberg که یادتونه یه الدنگ خطاب شد؟ حالا کارگردان یه الدنگ تر را برداشته...