بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟ ۰

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟

فیلم The Gentlemen 2019 : مقدمه: فیلم The Gentlemen 2019 یا همان آقایان! یک فیلم از کارگردان خوش نام سینما، گای ریچی Guy Ritchie هست که نویسندگی فیلم هم بر عهده خودش بوده! گای...