دسته: 0 ستاره

0 ستاره:

0 ستاره بیان دیگری است از افتضاح بودن فیلم! در این قسمت شما می توانید دسته ی نقد های بدون ستاره را مشاهده کنید! نقد های بدون ستاره آن دسته از نقد هایی هستند! که به هیچ عنوان لایق دریافت هیچ یک از ستاره های بخش ستاره دهی نیستند!!

نقد و بررسی فیلم Garfield 2004 داغ تر از همیشه! ۲

نقد و بررسی فیلم Garfield 2004 داغ تر از همیشه!

فیلم Garfield 2004: مقدمه: این فیلم تا ماتحتش انگلیسی هست! یک کارگردان زاغارت انگلیسی داره و موضوعش طبق معمول انگلیسی هست! قبل از هر چیز این نکته ی بسیار مهم را بگم: انگلیسی ها...