دسته: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 ستاره

5 ستاره :

از مرز 5 ستاره که می گذریم! یعنی موضوعات مورد بررسی، از سطح بهتری برخوردار هستند و اگر دو دسته ی خوب و بد را به عنوان دسته ی هدایت قرار دهیم! دسته ی خوب به موضوعات با 5 ستاره و بیشتر تعلق دارد! و دسته ی بد به موضوعات کمتر از پنج ستاره تعلق خواهد گرفت!!!

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟ ۵

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟

فیلم The Gentlemen 2019 : مقدمه: فیلم The Gentlemen 2019 یا همان آقایان! یک فیلم از کارگردان خوش نام سینما، گای ریچی Guy Ritchie هست که نویسندگی فیلم هم بر عهده خودش بوده! گای...

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی ۲

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی: توضیحات کلی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی: قبل از دیدن فیلم Bumblebee به این نکته دقت کنید: در اصل مفهوم ذاتی تبدیل شوندگان خیلی چرته! ولی خب...

رالف خرابکار 2 - Ralph Breaks the Internet ۵

نقد متفاوت از فیلم Ralph Breaks the Internet 2018

نقد و بررسی متفاوت از فیلم Ralph Breaks the Internet 2018: سخنی با فیلم Ralph Breaks the Internet رالف خرابکار ۲: فیلم Ralph Breaks the Internet یا رالف خرابکار ۲ یا رالف اینترنت را...