دسته: ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 ستاره

5 ستاره :

از مرز 5 ستاره که می گذریم! یعنی موضوعات مورد بررسی، از سطح بهتری برخوردار هستند و اگر دو دسته ی خوب و بد را به عنوان دسته ی هدایت قرار دهیم! دسته ی خوب به موضوعات با 5 ستاره و بیشتر تعلق دارد! و دسته ی بد به موضوعات کمتر از پنج ستاره تعلق خواهد گرفت!!!

نقد و بررسی فیلم Spenser Confidential 2020 یک نیمه قهرمان زهوار در رفته ۲

نقد و بررسی فیلم Spenser Confidential 2020 یک نیمه قهرمان زهوار در رفته

فیلم Spenser Confidential 2020 : مقدمه: فیلم Spenser Confidential 2020 نه کمدی بود نه بالای ۱۷ سال! چیز خاصی نداشت. انگار تهیه کننده فقط میخواسته یک فیلم با مارک والبرگ Mark Wahlberg بسازه! نقش...

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟ ۵

نقد و بررسی فیلم The Gentlemen 2019 آقایان کلیشه یا جدید؟

فیلم The Gentlemen 2019 : مقدمه: فیلم The Gentlemen 2019 یا همان آقایان! یک فیلم از کارگردان خوش نام سینما، گای ریچی Guy Ritchie هست که نویسندگی فیلم هم بر عهده خودش بوده! گای...

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی ۲

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی

بهترین نقد و بررسی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی: توضیحات کلی فیلم Bumblebee 2018 بامبلبی: قبل از دیدن فیلم Bumblebee به این نکته دقت کنید: در اصل مفهوم ذاتی تبدیل شوندگان خیلی چرته! ولی خب...