دسته: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 8 ستاره

8 ستاره :

در اینجا مطالب 8 ستاره دسته بندی شده است! ستاره ی هشتم برای مطالبی است که سطح بسیار خوبی دارند! به جز تنها چند نکته ی ظریف! مابقی نکات به خوبی رعایت شده و حق مطلب را ادا کرده است! توصیه ما به شما در مورد مطالب هشت ستاره این است که حتما از آن ها استفاده کنید!!

فیلم Green Book 2018 ۶

۵۸ سال انتظار برای ساخت فیلم دیدنی Green Book 2018

فیلم Green Book 2018 : حرف دل: وای عجب فیلم قشنگیه! یعنی با همین شروع شدنش، از پوستر فیلم! از بازی Viggo Mortensen ویگو مورتنسن، از همین که ویگو مورتنسن را انتخاب کرده برای...